Telefon: 507 633 650 • E-mail: barbara-michaluk@wp.pl • Skype: Barbara Michaluk

Amener, Emmener, Apporter, Emporter, Rapporter – różnica
Dodano: 19/08/18

Amener, Emmener, Apporter, Emporter, Rapporter… Przynieść i wziąć w języku francuskim

Te francuskie słowa są bardzo problematyczne dla ludzi anglojęzycznych i nie tylko dla nich;), ponieważ nie można przetłumaczyć ich dosłownie na angielskie odpowiedniki : przynieść i wziąć. Kluczem jest zrozumienie znaczenia czasownika podstawowego „porter oraz „mener”, a także znaczenia przedrostków „a-„ , „em-„ , „ra-„ i „rem-„ .

Kiedy przychodzi do użycia „przynieść” i „wziąć” w języku francuskim, nie możesz po prostu tego przetłumaczyć. W języku francuskim rozumowanie jest trochę inne, dlatego musisz myśleć tak, jak prawdziwy Francuz, dlatego musisz naprawdę zrozumieć znaczenia tego czasownika, lub jak w tym przypadku, znaczenia czasowników podstawowych „porter” i „mener”.

Przynieść i wziąć w języku francuskim – wybieranie czasowników podstawowych

1 – Porter ≠ Mener : Rzeczy ≠ Ludzie/Zwierzęta

Czasownik „porter” oznacza nosić, więc jest używane z rzeczami nieożywionymi.

Je porte ma valise – Niosę swoją walizkę

J’emporte mon parapluie en voyage- Zabieram swoją parasolkę na wyjazd.

J’apporte une bouteille chez mon ami Przynoszę butelkę do domu mojego przyjaciela.

Czasownik „mener” oznacza prowadzić, dlatego jest używane z rzeczami ożywionymi : ludźmi i zwierzętami.

Napoléon mène ses armées – Napoleon prowadził swoją armię.

J’emmène mon bébé au restaurant – Przynoszę moje niemowlę do restauracji.

J’amène ma fille à l’école – Zabieram swoją córkę do szkoły.

Przedrostki a-, em-, ra-, oraz rem-

Dodając te przedrostki do czasownika podstawowego „porter” i „mener”, otrzymujemy:

Od porter: apporter, emporter, rapporter i remporter.

Od mener: amener, emmener, ramener i remmener.

Jako wyjaśnienie w części pierwszej:

Przedrostek + porter używamy z rzeczami nieożywionymi.

Przykład: emporter – przynosić rzeczy

Przedrostek+ mener używamy z ludźmi i zwierzętami.

Przykład: amener – przyprowadzić osobę

Niestety, tak jak w języku angielskim w użyciu „przynieść” oraz „wziąć” możesz usłyszeć wiele błędów… Czasowniki oparte na „mener” coraz częściej są używane z ludźmi (tak jak być powinno) ORAZ rzeczami. Jest to bardzo popularny błąd, większość ludzi nie zna tej zasady, dlatego jest to „akceptowalny” błąd.

2- Przynosić oraz brać w języku francuskim – wybieranie odpowiedniego przedrostka

Kiedy wybierzesz swój właściwy czasownik podstawowy, kolejnym pytaniem jest, czy:

Towarzyszysz , zostajesz z tą osobą lub trzymasz tą rzecz,

LUB właśnie pozostawiłeś to /jego/ ją, opuściłeś u celu.

Następnie, wybierając właściwy przedrostek tłumaczysz to pojęcie „przynieść” , „wziąć” w języku francuskim.

Przedrostek „A” w języku francuskim oznacza, że zamierzasz opuścić tę osobę właśnie tutaj, u celu. Jest to myśl pomiędzy „amener” oraz „apporter”.

Przedrostem „Em” w języku francuskim oznacza, że zostajesz z tą rzeczą/osobą. Jest to myśl pomiędzy „emmener” oraz „emporter”.

Przedrostki „ra-„ oraz „rem-„ w języku francuskim mogą oznaczać zarówno :

– powtarzalność akcji

– powrót do punktu wyjścia

– powrót czegoś do jego normalności

Frederica w komentarzu mówi: „ W języku angielskim „bierzemy” coś /kogoś stąd- tam, oraz „przynosimy” coś/kogoś ze sobą”. Więc myślę, że jest tutaj delikatne podobieństwo.

3- Przykłady dla „przynieść” oraz „wziąć” w języku francuskim

J’emporte mon parapluie en voyage- Zabieram swoją parasolkę na wyjazd. (Jest to rzecz i zostaje ona ze mną.)

J’emmène mon bébé au restaurant  Przynoszę moje niemowlę do restauracji. (On/Ona jest osobą i zostaję z nim/nią.)

J’apporte une bouteille chez mon ami– Przynoszę butelkę do domu mojego przyjaciela. ( Jest to rzecz i zostawiam ją tam – nieważne czy pomagam ją wypić, czy nie, to nie jest argument!).

J’amène ma fille à l’école – Zabieram swoją córkę do szkoły. (Jest ona osobą i ją tam zostawiam).

4- Więcej francuskich wyrażeń

Remporter – wygrać konkurs.

Il a remporté la finale. – On wygrał finałowy mecz.

Rapporter – przynieść coś z powrotem, zwrócić coś.

Je dois rapporter le livre à la bibliothèque. – Muszę zwrócić książkę do biblioteki. (Zanoszę tę książkę do biblioteki, a potem ją tam zostawiam.)

La nourriture à emporter –jedzenie na wynos.

Il vend des pizzas à emporter. – On sprzedaje pizze na wynos.( Więc pomimo tego, że Anglik użyje tutaj „wziąć” , tak naprawdę przynosisz tę pizzę do domu razem z tobą. Pizza zostaje z tobą.)

Ramener- zabrać kogoś do jego domu/hotelu, podwieźć kogoś do domu

Tu veux que je te ramène ?- Chcecie, żebym was podwiózł do domu? ( Są to osoby i zostawiasz je tam.)

Porter – nosić (na sobie) + ubranie

Je porte une jupe. – Noszę spódnicę.

Tu t’amènes ?  (potocznie) – Idziesz?

On se casse, tu t’amènes ?- Wychodzimy. Idziesz z nami?

 

5- Francuski czasownik “ Prendre”

Frncuski czasownik nieregularny “prendre” jest zwykle tłumaczony na „wziąć”, na przykład :jako brać coś w dłoń.

Może być synonimem „apporter” lub „emporter”. Niestety, tłumaczenie „prendre” nie zawsze jest łatwe jako, że francuski i angielski nie zawsze do siebie pasuje i istnieje wiele popularnych czasowników francuskich z tymi wyrażeniami.

  1. Je prends mon parapluie = j’emporte mon parapluie = Zabieram swoją parasolkę.
  2. J’ai pris sa main dans ma main = Biorę jej dłoń w swoją dłoń
  3. Je prends une decision = Podejmuję decyzję (! W języku francuskim i angielskim nie używa się tutaj tego samego czasownika )
  4. Prendre son pied = idiom, trochę potocznie, ale bardzo popularne. Dosłownie „brać czyjąś stopę”. Oznacza to świetnie się bawić.

6- Unikaj żenującego błędu z „prendre”

Zwróć uwagę, że w języku francuskim “prendre quelqu’un” ma znaczenie seksualne, tak jak jest to możliwe w języku angielskim.

Niestety, jest to błąd, który słyszę zbyt często. Uczeń, który chce powiedzieć „ On zabrał mnie do domu” może powiedzieć “il me prend chez moi”, wtedy ma to znaczenie seksualne. Powinieneś powiedzieć “il me ramène”.

Mam nadzieję, że sprawiłam, że te rzeczy są trochę bardziej jasne – nie jest to prosta lekcja. Sugeruję zapamiętanie przykładów oraz nauczenie się ich na pamięć jako, że rozumowanie może być bardziej żmudne od zwykłego ich wykucia.

 


Enfin czy finalement ?
Dodano: 13/08/18

W języku francuskim istnieją dwa sposoby na powiedzenie « wreszcie » – finalement oraz enfin. Pomimo tego, że oba te słowa są tak samo tłumaczone i zwykle są używane zamiennie w mowie nieformalnej, to słowa te nie są synonimami. Istnieje pomiędzy nimi subtelna różnica przedstawiona w poniższych dwóch przykładach:

« Le grand jour est enfin arrivé ».

« W końcu nadszedł wielki dzień ».

« Au début… j’avais pas envie. Puis finalement j’ai compris que c’était pour mon bien ».

« Na początku… Nie miałem ochoty. Potem w końcu zrozumiałem, że to było dla mojego dobra ».

Kiedy mówisz, że coś w końcu nadeszło, sugerujesz, że oczekiwałeś tego przez jakiś czas. Jednak jeśli w końcu zrozumiałeś, że coś jest dla twojego dobra, po tym jak byłeś zdecydowanie przeciwko temu, sugerujesz, że nie spodziewałeś się tego, że zmienisz zdanie. To jest podstawową różnicą pomiędzy enfin,a finalement: gdzie enfin opisuje rezultat możliwy do przewidzenia, a finalement opisuje ten nieprzewidywalny.

Spójrz na kolejny przykład. Jeśli mówisz do kogoś je suis enchanté(e) de vous rencontrer enfin ( Jestem szczęśliwy, ze w końcu się spotykamy.), mówisz, że długo czekałeś, aż w końcu spotkasz tę osobę. Ale jeśli mówisz, je suis enchanté(e) de vous rencontrer finalement, sprawiasz wrażenie, że tak naprawdę na początku nie chciałeś poznać tej osoby, ale teraz jesteś szczęśliwy, że to zrobiłeś. Oznacza to, że w tym zdaniu nie powinieneś używać finalement, jeśli nie chcesz zranić czyichś uczuć.

Finalement może też oznaczać « ostatecznie », w takim przypadku opisuje coś, co miało inny skutek niż zakładałeś.

« Alors demain, finalement, on ira pas au château »

« Więc jutro ostatecznie nie pójdziemy do zamku »

Innym sposobem na przetłumaczenie tego zdania było by : « Mimo wszystko nie pójdziemy jutro do tego zamku ».

Enfin jest bardzo często używane w języku formalnym jako rodzaj słowa wypełniającego lukę, które może oznaczać cokolwiek od « więc » aż do « Miałem na myśli » , lub  » w każdym razie ».

« Il y en a eu tant que ça? -Oui, enfin, non, euh… quelques-uns, quoi.

Było ich tam wielu? – Tak, więc (lub « Miałem na myśli »), nie ,uh… kilka, no wiesz. »

« Cap. 37-38, Le Jour où tout a basculé: Notre appartement est hanté 

…où nous sommes au métro Jaurès, enfin, où Paris-Plage a accès à l’eau. »

…. gdzie my jesteśmy na stacji metra Jaurès , w każdym razie, gdzie « Paris-Plage » ma dostęp do wody.

Enfin może również okazdać się przydatne przy wyrażaniu niecierpliwości lub frustracji:

« Mais enfin, relève-toi! « 

No chodź, wstawaj!

« Cette leçon est enfin terminée! « (Ta lekcja w końcu dobiegła końca!)


Rożnica między « dès, à partir de, depuis »
Dodano: 25/06/18

Francuski : Jak powiedzieć « od » po francusku? Mamy 3 możliwości « dès, depuis, à partir de  » Kiedy używać tą lub tamtą? opis poniżej :

Dès – jak tylko (as soon as)

Dès + czynność/rzeczownik

Je me suis levée dès que le réveil a sonné.– Wstałam jak tylko zadzwonił budzik.

Dès que j’arrive à la maison, je me fais couler un bain. – Jak tylko wracam do domu, robię sobie kąpiel.

Vous pourrez plonger dans la piscine dès votre arrivée à l’hôtel.– Będziecie mogli wykąpać się w basenie, jak tylko przyjedziesz do hotelu. (przy czym we francuskim jest to wyrażone rzeczownikiem)

Je suis occupée aujourd’hui, mais je te rappelle dès demain. – Jestem dzisiaj zajęta, ale zadzwonię do ciebie jutro.

Dès que possible – tak szybko jak to możliwe

Depuis – od (jakiekoś momentu), przez (jakiś czas)

Tout a changé depuis qu’elle est partie. – Wszystko się zmieniło od kiedy wyjechała.

Depuis que je regarde les vidéos de Comme un Francaise, j’ai beaucoup progressé en français. – Odkąd oglądam CuF mój francuski znacznie się poprawił.

Depuis mon arrivée à Paris, je suis émerveillée. – Od czasu mojego przyjazdu do Paryża jestem zdumiona.

J’apprends le français depuis deux ans. – Uczę się francuskiego od dwóch lat.

Ça fait + czas który upłynął +czynność

Ca fait trois heures que je regarde des épisodes de Comme un Francaise. – Oglądam CuF od trzech godzin. (Trzy godziny jak oglądam odcinki CuF). = Je regarde des épisodes de Comme un Française depuis trois heures.

Depuis + miejsce

Il nous appelle depuis Paris. – Dzwoni do nas z Paryża. = Il nous appelle de Paris.

À partir de – jako moment początkowy/startowy dla jakiejś czynności; sygnalizuje, że czynność będzie wykonywana też później

Je vais à la gym à partir de demain. – Zacznę chodzić na siłownię od jutra.

Le livreur arrivera dès demain. – Kurier przybędzie jutro.

Le colis sera disponible à partir de demain. -Paczka będzie dostępna od jutra.

Dès – jak tylko (as soon as)

Dès + czynność/rzeczownik

Je me suis levée dès que le réveil a sonné.– Wstałam jak tylko zadzwonił budzik.

Dès que j’arrive à la maison, je me fais couler un bain. – Jak tylko wracam do domu, robię sobie kąpiel.

Vous pourrez plonger dans la piscine dès votre arrivée à l’hôtel.– Będziecie mogli wykąpać się w basenie, jak tylko przyjedziesz do hotelu. (przy czym we francuskim jest to wyrażone rzeczownikiem)

Je suis occupée aujourd’hui, mais je te rappelle dès demain. – Jestem dzisiaj zajęta, ale zadzwonię do ciebie jutro.

Dès que possible – tak szybko jak to możliwe

Depuis – od (jakiekoś momentu), przez (jakiś czas)

Tout a changé depuis qu’elle est partie. – Wszystko się zmieniło od kiedy wyjechała.

Depuis que je regarde les vidéos de Comme un Francaise, j’ai beaucoup progressé en français. – Odkąd oglądam CuF mój francuski znacznie się poprawił.

Depuis mon arrivée à Paris, je suis émerveillée. – Od czasu mojego przyjazdu do Paryża jestem zdumiona.

J’apprends le français depuis deux ans. – Uczę się francuskiego od dwóch lat.

Ça fait + czas który upłynął +czynność

Ca fait trois heures que je regarde des épisodes de Comme un Francaise. – Oglądam CuF od trzech godzin. (Trzy godziny jak oglądam odcinki CuF). = Je regarde des épisodes de Comme un Française depuis trois heures.

Depuis + miejsce

Il nous appelle depuis Paris. – Dzwoni do nas z Paryża. = Il nous appelle de Paris.

À partir de – jako moment początkowy/startowy dla jakiejś czynności; sygnalizuje, że czynność będzie wykonywana też później

Je vais à la gym à partir de demain. – Zacznę chodzić na siłownię od jutra.

Le livreur arrivera dès demain. – Kurier przybędzie jutro.

Le colis sera disponible à partir de demain. -Paczka będzie dostępna od jutra.


Język włoski
Dodano: 05/06/18

1) Najczęściej popełniane błędy przez cudzoziemców w języku włoskim:
1 – LaStrada.
2 – Studenti.

2) Strony, na których jest wszystko, jeśli chodzi o naukę języka włoskiego : gramatyka, wymowa, słownictwo, itd:
1 – dienneti.
2 – Impariamo l’italiano.

3) Radia włoskie:
1 – DEEJAY.

4) Telewizja włoska online:
1 – WWITV.

(dalej…)


Język francuski
Dodano: 05/06/18

1) Najczęściej popełniane błędy przez cudzoziemców w języku francuskim:
1 – Guide de correction.

2) Strony, na których jest wszystko, jeśli chodzi o naukę języka francuskiego: gramatyka, fonetyka, słownictwo, itd:
1 – Le Point du FLE.
2 – Bonjour de France.
3 – FrancaisFacile.
4-http://apprendre.tv5monde.com/

3) Radia Francuskie:
1 – radios live.

(dalej…)


Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter


Copyright © 2014-2015 Barbara Michaluk. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.