Telefon: 507 633 650 • E-mail: barbara-michaluk@wp.pl • Skype: Barbara Michaluk

Amener, Emmener, Apporter, Emporter, Rapporter – różnica
Dodano: 19/08/18

Amener, Emmener, Apporter, Emporter, Rapporter… Przynieść i wziąć w języku francuskim

Te francuskie słowa są bardzo problematyczne dla ludzi anglojęzycznych i nie tylko dla nich;), ponieważ nie można przetłumaczyć ich dosłownie na angielskie odpowiedniki : przynieść i wziąć. Kluczem jest zrozumienie znaczenia czasownika podstawowego „porter oraz „mener”, a także znaczenia przedrostków „a-„ , „em-„ , „ra-„ i „rem-„ .

Kiedy przychodzi do użycia „przynieść” i „wziąć” w języku francuskim, nie możesz po prostu tego przetłumaczyć. W języku francuskim rozumowanie jest trochę inne, dlatego musisz myśleć tak, jak prawdziwy Francuz, dlatego musisz naprawdę zrozumieć znaczenia tego czasownika, lub jak w tym przypadku, znaczenia czasowników podstawowych „porter” i „mener”.

Przynieść i wziąć w języku francuskim – wybieranie czasowników podstawowych

1 – Porter ≠ Mener : Rzeczy ≠ Ludzie/Zwierzęta

Czasownik „porter” oznacza nosić, więc jest używane z rzeczami nieożywionymi.

Je porte ma valise – Niosę swoją walizkę

J’emporte mon parapluie en voyage- Zabieram swoją parasolkę na wyjazd.

J’apporte une bouteille chez mon ami Przynoszę butelkę do domu mojego przyjaciela.

Czasownik „mener” oznacza prowadzić, dlatego jest używane z rzeczami ożywionymi : ludźmi i zwierzętami.

Napoléon mène ses armées – Napoleon prowadził swoją armię.

J’emmène mon bébé au restaurant – Przynoszę moje niemowlę do restauracji.

J’amène ma fille à l’école – Zabieram swoją córkę do szkoły.

Przedrostki a-, em-, ra-, oraz rem-

Dodając te przedrostki do czasownika podstawowego „porter” i „mener”, otrzymujemy:

Od porter: apporter, emporter, rapporter i remporter.

Od mener: amener, emmener, ramener i remmener.

Jako wyjaśnienie w części pierwszej:

Przedrostek + porter używamy z rzeczami nieożywionymi.

Przykład: emporter – przynosić rzeczy

Przedrostek+ mener używamy z ludźmi i zwierzętami.

Przykład: amener – przyprowadzić osobę

Niestety, tak jak w języku angielskim w użyciu „przynieść” oraz „wziąć” możesz usłyszeć wiele błędów… Czasowniki oparte na „mener” coraz częściej są używane z ludźmi (tak jak być powinno) ORAZ rzeczami. Jest to bardzo popularny błąd, większość ludzi nie zna tej zasady, dlatego jest to „akceptowalny” błąd.

2- Przynosić oraz brać w języku francuskim – wybieranie odpowiedniego przedrostka

Kiedy wybierzesz swój właściwy czasownik podstawowy, kolejnym pytaniem jest, czy:

Towarzyszysz , zostajesz z tą osobą lub trzymasz tą rzecz,

LUB właśnie pozostawiłeś to /jego/ ją, opuściłeś u celu.

Następnie, wybierając właściwy przedrostek tłumaczysz to pojęcie „przynieść” , „wziąć” w języku francuskim.

Przedrostek „A” w języku francuskim oznacza, że zamierzasz opuścić tę osobę właśnie tutaj, u celu. Jest to myśl pomiędzy „amener” oraz „apporter”.

Przedrostem „Em” w języku francuskim oznacza, że zostajesz z tą rzeczą/osobą. Jest to myśl pomiędzy „emmener” oraz „emporter”.

Przedrostki „ra-„ oraz „rem-„ w języku francuskim mogą oznaczać zarówno :

– powtarzalność akcji

– powrót do punktu wyjścia

– powrót czegoś do jego normalności

Frederica w komentarzu mówi: „ W języku angielskim „bierzemy” coś /kogoś stąd- tam, oraz „przynosimy” coś/kogoś ze sobą”. Więc myślę, że jest tutaj delikatne podobieństwo.

3- Przykłady dla „przynieść” oraz „wziąć” w języku francuskim

J’emporte mon parapluie en voyage- Zabieram swoją parasolkę na wyjazd. (Jest to rzecz i zostaje ona ze mną.)

J’emmène mon bébé au restaurant  Przynoszę moje niemowlę do restauracji. (On/Ona jest osobą i zostaję z nim/nią.)

J’apporte une bouteille chez mon ami– Przynoszę butelkę do domu mojego przyjaciela. ( Jest to rzecz i zostawiam ją tam – nieważne czy pomagam ją wypić, czy nie, to nie jest argument!).

J’amène ma fille à l’école – Zabieram swoją córkę do szkoły. (Jest ona osobą i ją tam zostawiam).

4- Więcej francuskich wyrażeń

Remporter – wygrać konkurs.

Il a remporté la finale. – On wygrał finałowy mecz.

Rapporter – przynieść coś z powrotem, zwrócić coś.

Je dois rapporter le livre à la bibliothèque. – Muszę zwrócić książkę do biblioteki. (Zanoszę tę książkę do biblioteki, a potem ją tam zostawiam.)

La nourriture à emporter –jedzenie na wynos.

Il vend des pizzas à emporter. – On sprzedaje pizze na wynos.( Więc pomimo tego, że Anglik użyje tutaj „wziąć” , tak naprawdę przynosisz tę pizzę do domu razem z tobą. Pizza zostaje z tobą.)

Ramener- zabrać kogoś do jego domu/hotelu, podwieźć kogoś do domu

Tu veux que je te ramène ?- Chcecie, żebym was podwiózł do domu? ( Są to osoby i zostawiasz je tam.)

Porter – nosić (na sobie) + ubranie

Je porte une jupe. – Noszę spódnicę.

Tu t’amènes ?  (potocznie) – Idziesz?

On se casse, tu t’amènes ?- Wychodzimy. Idziesz z nami?

 

5- Francuski czasownik “ Prendre”

Frncuski czasownik nieregularny “prendre” jest zwykle tłumaczony na „wziąć”, na przykład :jako brać coś w dłoń.

Może być synonimem „apporter” lub „emporter”. Niestety, tłumaczenie „prendre” nie zawsze jest łatwe jako, że francuski i angielski nie zawsze do siebie pasuje i istnieje wiele popularnych czasowników francuskich z tymi wyrażeniami.

  1. Je prends mon parapluie = j’emporte mon parapluie = Zabieram swoją parasolkę.
  2. J’ai pris sa main dans ma main = Biorę jej dłoń w swoją dłoń
  3. Je prends une decision = Podejmuję decyzję (! W języku francuskim i angielskim nie używa się tutaj tego samego czasownika )
  4. Prendre son pied = idiom, trochę potocznie, ale bardzo popularne. Dosłownie „brać czyjąś stopę”. Oznacza to świetnie się bawić.

6- Unikaj żenującego błędu z „prendre”

Zwróć uwagę, że w języku francuskim “prendre quelqu’un” ma znaczenie seksualne, tak jak jest to możliwe w języku angielskim.

Niestety, jest to błąd, który słyszę zbyt często. Uczeń, który chce powiedzieć „ On zabrał mnie do domu” może powiedzieć “il me prend chez moi”, wtedy ma to znaczenie seksualne. Powinieneś powiedzieć “il me ramène”.

Mam nadzieję, że sprawiłam, że te rzeczy są trochę bardziej jasne – nie jest to prosta lekcja. Sugeruję zapamiętanie przykładów oraz nauczenie się ich na pamięć jako, że rozumowanie może być bardziej żmudne od zwykłego ich wykucia.

 


Enfin czy finalement ?
Dodano: 13/08/18

W języku francuskim istnieją dwa sposoby na powiedzenie « wreszcie » – finalement oraz enfin. Pomimo tego, że oba te słowa są tak samo tłumaczone i zwykle są używane zamiennie w mowie nieformalnej, to słowa te nie są synonimami. Istnieje pomiędzy nimi subtelna różnica przedstawiona w poniższych dwóch przykładach:

« Le grand jour est enfin arrivé ».

« W końcu nadszedł wielki dzień ».

« Au début… j’avais pas envie. Puis finalement j’ai compris que c’était pour mon bien ».

« Na początku… Nie miałem ochoty. Potem w końcu zrozumiałem, że to było dla mojego dobra ».

Kiedy mówisz, że coś w końcu nadeszło, sugerujesz, że oczekiwałeś tego przez jakiś czas. Jednak jeśli w końcu zrozumiałeś, że coś jest dla twojego dobra, po tym jak byłeś zdecydowanie przeciwko temu, sugerujesz, że nie spodziewałeś się tego, że zmienisz zdanie. To jest podstawową różnicą pomiędzy enfin,a finalement: gdzie enfin opisuje rezultat możliwy do przewidzenia, a finalement opisuje ten nieprzewidywalny.

Spójrz na kolejny przykład. Jeśli mówisz do kogoś je suis enchanté(e) de vous rencontrer enfin ( Jestem szczęśliwy, ze w końcu się spotykamy.), mówisz, że długo czekałeś, aż w końcu spotkasz tę osobę. Ale jeśli mówisz, je suis enchanté(e) de vous rencontrer finalement, sprawiasz wrażenie, że tak naprawdę na początku nie chciałeś poznać tej osoby, ale teraz jesteś szczęśliwy, że to zrobiłeś. Oznacza to, że w tym zdaniu nie powinieneś używać finalement, jeśli nie chcesz zranić czyichś uczuć.

Finalement może też oznaczać « ostatecznie », w takim przypadku opisuje coś, co miało inny skutek niż zakładałeś.

« Alors demain, finalement, on ira pas au château »

« Więc jutro ostatecznie nie pójdziemy do zamku »

Innym sposobem na przetłumaczenie tego zdania było by : « Mimo wszystko nie pójdziemy jutro do tego zamku ».

Enfin jest bardzo często używane w języku formalnym jako rodzaj słowa wypełniającego lukę, które może oznaczać cokolwiek od « więc » aż do « Miałem na myśli » , lub  » w każdym razie ».

« Il y en a eu tant que ça? -Oui, enfin, non, euh… quelques-uns, quoi.

Było ich tam wielu? – Tak, więc (lub « Miałem na myśli »), nie ,uh… kilka, no wiesz. »

« Cap. 37-38, Le Jour où tout a basculé: Notre appartement est hanté 

…où nous sommes au métro Jaurès, enfin, où Paris-Plage a accès à l’eau. »

…. gdzie my jesteśmy na stacji metra Jaurès , w każdym razie, gdzie « Paris-Plage » ma dostęp do wody.

Enfin może również okazdać się przydatne przy wyrażaniu niecierpliwości lub frustracji:

« Mais enfin, relève-toi! « 

No chodź, wstawaj!

« Cette leçon est enfin terminée! « (Ta lekcja w końcu dobiegła końca!)


Czy wiecie, że
Dodano: 01/06/17

Czy wiecie, że jest różnica między faire une fête a faire la fête ? faire une fête robić uroczystość (jak urodziny, itd) a faire la  fête -oznacza imprezować:)
Czy wiecie, że nie możemy powiedzieć le temps est joli, tylko le temps est beau, przymiotnik joli nie można użyć do pogody:)

Czy wiecie, że jak powiemy zdanie po francusku, np takie Nous avons dû prendre le bus à l’hôtel  to będzie to oznaczało, że musieliśmy wziąć autobus, który znajdował się blisko hotelu, a jak powiemy np. Nous avons dû prendre le bus pour aller  à l’hôtel, to znaczy, że musieliśmy wziąć autobus aby dojechać do hotelu:)


Des czy De ? + rzeczownik + przymiotnik
Dodano: 01/06/17

Rodzajnik des
przyjmuje formę de, w formalnym rejestrze języka francuskiego w przypadku, gdy odnosi się
on do przymiotnika znajdującego się przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej.

Przykład : Ce club nous donne de sérieuses bases en anglais

W sytuacji, gdy przymiotnik ten umieścimy po rzeczowniku, możliwe jest użycie rodzajnika des:

Przykład : Ce club nous donne des bases sérieuses en anglais.

Jeżeli zarówno przymiotnik jak i rzeczownik tworzą wyrażenie złożone, należy użyć rodzajnika des .

Przykład : Ce sont des jeunes gens pleins d’espoir.

(jeunes gens traktujemy jako złożenie nawet mimo faktu, iż pomiędzy poszczególnymi jego członami nie występują myślniki).


Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter


Copyright © 2014-2015 Barbara Michaluk. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.